Despre proiect

Proiectul Crisan + Caraorman + Mila 23

Proiectul Crișan + Caraorman + Mila 23 - Ecoturism pentru viitor va crea premisele promovării și dezvoltării unei destinații ecoturistice de marcă proprie în Delta Dunării, prin definirea unei identități comune a zonei formate de triunghiul de localități Crișan – Mila 23 – Caraorman. Proiectul va constitui un model de dezvoltare durabilă în Deltă. Proiectul este realizat de Asociația “Ivan Patzaichin - Mila 23” în parteneriat cu Societatea Ornitologică Română (SOR), și se bucură de sprijinul unor parteneri strategici relevanți: Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării, Primăria Crișan, Asociația de Ecoturism din România.

Proiectul abordează unitar triunghiul comunităților, prin acțiuni individuale la nivelul fiecăreia și consolidat la nivelul întregii zone, pentru creșterea atractivității triunghiului Crișan - Caraorman - Mila 23 ca destinație turistică unitară.

Instrumentele cu care operează acest proiect sunt:

 • educaționale (specializări de ecoturism pentru operatorii de pensiuni din zonă, material didactic privind valorile ecoturismului pentru profesorii și elevii școlilor din cele trei comunități, un centru de promovare și educație interactivă despre Delta Dunării la Muzeul Satului din București),
 • infrastructură verde (construirea de facilități pentru birdwatching la Sanctuarul păsărilor de la Caraorman) și
 • operaționale (realizarea unui traseu-pilot culinaro-turistic).

Proiectul urmărește, de asemenea, definirea identității de marketing a triunghiului cu potențial de acreditare ca destinație de ecoturism. Realizarea acestui proces va fi documentată, devenind astfel un model de bună practică, ce poate fi transferat cu ușurință. Beneficiarii proiectului sunt locuitorii celor trei comunități (o populație prin excelență multi-etnică), turiștii și potențialii turiști în Deltă sau în alte zone protejate, antreprenorii, societatea civilă locală, autoritățile locale și județene din Deltă.

Proiectul a demarat în iunie 2014 și se va finaliza în aprilie 2016. Bugetul administrat de toți partenerii este de 158.787,8 EUR, dintre care 10% cofinanțare din surse proprii.

OBIECTIVE

Obiectivele proiectului: Promovarea ecoturismului și a destinației ecoturistice Crișan+Caraorman+Mila 23 prin:

 • Activități de ecoturism
 • Produse educaționale
 • Infrastructură soft pentru turism
 • Realizarea identității de marketing a destinației.

Vor fi inițiate produse turistice specifice pentru ecoturism.

ACTIVITATI
 • Construirea de facilități pentru birdwatching la Sanctuarul păsărilor de la Caraorman;
 • Construirea de infrastructură de vizitare la Crișan
 • Pachet educațional pentru elevii din cele 3 comune
 • Training de ecoturism pentru operatorii de pensiuni
 • Traseul culinar “Pește ca la Mila 23”,
 • Centru de informare și educare interactivă privind turismul responsabil și destinația ecoturistică Crișan+Caraorman+Mila 23 la Muzeul Național al Satului din București
 • Definirea identității de marketing a triunghiului Crișan – Caraorman – Mila 23
CALENDAR

24 octombrie 2014 – Lansarea oficială a proiectului @ Muzeul Național al Satului “Dimitrie Gusti” – București

 

PROIECT REALIZAT DE:

ASOCIAȚIA “IVAN PATZAICHIN – MILA 23” – Inițiatorul proiectului. www.rowmania.roAsociația Ivan Patzaichin - Mila 23

Asociația “Ivan Patzaichin - Mila 23” a fost înființată în anul 2010 de Ivan Patzaichin, multiplu campion olimpic la 5 ediții ale Jocurilor Olimpice, cu scopul de a sprijini o mișcare de promovare a proiectelor de dezvoltare locală și a turismului ecologic. Asociaţia preia numele satului natal al lui Ivan Patzaichin, asumând misiunea de a întoarce Deltei şi oamenilor de acolo atenţia de care au nevoie pentru a-şi păstra tradiţiile şi a menţine naturaleţea locului.

Proiectele dezvoltate de Asociația “Ivan Patzaichin - Mila 23” au o puternică componentă educativă, promovând și explicând concepte moderne (ecoturism, turism cultural, turism de aventură, turism sportiv, turism responsabil, turism lent) care pot activa avantajele competitive ale României: capitalul natural, autenticitatea, diversitatea peisajelor și biodiversitatea, varietatea formelor de relief, elemente specifice de cultură (tradiții, gastronomie etc.)

PARTENERI

SOCIETATEA ORNITOLOGICĂ ROMÂNĂ - www.sor.ro SOCIETATEA ORNITOLOGICĂ ROMÂNĂ

Societatea Ornitologică Română (SOR) este o organizație neguvernamentală, nonprofit, care derulează activități pentru protecția păsărilor și naturii cu sprijinul membrilor, voluntarilor, pe bază de donații și proiecte.

Societatea Ornitologică Română monitorizează populațiile de păsări sălbatice și face efoturi constante și active pentru protejarea habitatelor acestora. SOR și-a asumat misiunea de a cerceta mediul înconjurător și impactul societății asupra acestuia, de a acționa pentru conservarea și protejarea păsărilor, a speciilor rare și a habitatelor acestora, precum și de a coopera cu autoritățile statului în vederea îndeplinirii misiunilor sale.

În ce privește ecoturismul, SOR își propune următoarele obiective:

 • Plasarea Romaniei pe harta destinațiilor de top în ceea ce privește activitățile ecoturistice;
 • Dezvoltarea ecoturismului în România prin implicarea activă a mediului privat alături de autorități la nivel național și mai ales regional;
 • Educarea populației în vederea dezvoltării durabile a turismului ecologic;
 • Dezvoltarea și punerea la dispoziția turiștilor a unor materiale actuale, complete și complexe care să îi educe și să le ofere suport în desfășurarea activităților de ecoturism.

Domeniile de competență, experiența, resursele umane, zona de interes ale celor două organizații, Asociația „Ivan Patzaichin-Mila 23” și Societatea Română de Ornitologie (SOR) se completează, se corelează, sunt sinergice și reunirea lor are potențial de a pune bazele unui proiect cu efect mutiplicator.

Parteneri strategici și susținători:

Pentru buna derulare a Proiectului, vor fi căutați și angrenați în grupul partenerial experți cu rol consultativ și de implicare în managementul de proiect. Aceștia provin în special din ARBDD, Primăria Crișan și Asociația de Ecoturism din România. De asemenea, va fi constituit și un grup comunitar informal, alcătuit din lideri de opinie din cele 3 comunități. Aceste două grupuri vor reprezenta cele două niveluri de administrare: nivelul de expertiză de specialitate și nivelul de implicare comunitară.

ADMINISTRAŢIA REZERVAŢIEI BIOSFEREI DELTA DUNĂRII (ARBDD) - www.ddbra.ro

Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD) este instituţie publică, cu personalitate juridică,ADMINISTRAŢIA REZERVAŢIEI BIOSFEREI DELTA DUNĂRII aflată în subordinea Ministerului Mediului şi Pădurilor, înfiinţată în 1990 ca fiind organizaţia administrativă responsabilă pentru conservarea şi managementul biodiversităţii, ecosistemelor şi resurselor naturale din Delta Dunării.

PRIMĂRIA CRIȘAN - www.primariacrisan.paginadestart.com

Primaria Crisan

ASOCIAȚIA DE ECOTURISM DIN ROMÂNIA (AER) – www.eco-romania.ro

Asociația de Ecoturism din România (AER) este un parteneriat pentru conservarea naturii și turismului în România între asociații de turism, organizații neguvernamentale de dezvoltare locală și conservarea naturii, proiecte de conservarea naturii și agenții de turism. Conceptul inovator promovat de AER este de a reuni sectoarele public și privat într-un parteneriat pentru conservarea naturii și dezvoltarea turismului durabil.

PUNCT DE INFORMARE - MUZEUL NATIONAL AL SATULUI

Centru de promovare și educație despre Delta Dunării și păsări – Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”

 • Insule artificiale pentru cuibărit și lotci din Deltă pe lacul Herăstrău
 • Program educativ pentru turism responsabil pentru vizitatorii Muzeului Satului

 

 

noutati

ultimele stiri