Eco-Educatie

Proiecte Educationale

ECOTURISM LA SCOALA

“Ecoturism la școală” - Pachet educațional pentru copiii din cele 3 comunități: biodiversitate, turism responsabil, tradiții locale, valori eco În cadrul proiectului vom elabora un pachet didactic pentru profesori (metodologie și materiale didactice), care să folosească pentru organizarea unor activități extracurriculare, care urmăresc creșterea nivelului de educație ecologică și constă în informare privind valorile de ecoturism ale celor 3 comune, importanța biodiversității și a protecției păsărilor.

Activitatea va avea un caracter puternic interactiv, care va antrena copii și îi va face conștienți cu privire la valoarea locului lor de baștină și a particulărităților acestuia față de alte locuri din țară.

Va fi realizată o componentă de tip „joc”, prin care copiii vor fi invitați să identifice cântecele păsărilor și să le aleagă împreună pe cele mai potrivite pentru a deveni sonerii de telefon („ringtones”).

Experții noștri vor preda la fiecare școală, în prezența profesorilor care vor prelua know-how pentru a replica activitatea în anii următori. În pachetul educațional vor fi incluse vizite în fiecare dintre cele 3 comune, pentru a vizita Centrul de Ecoturism de la Crișan, Sanctuarul de Păsări de la Caraorman și Muzeul Lotcii de la Mila 23. Grupurile vor conține copii din fiecare școală, pentru a încuraja schimburile și consolidarea unei viitoare coeziuni a destinației ecoturistice pe care o constituie cele trei comunități. În cel de-al doilea an al proiectului, împreună cu Inspectoratul Școlar Tulcea, vor fi identificați profesori din școli aflate în alte comune din Deltă, care vor fi implicați într-un program de transfer a metodologiei activității didactice. Profesorilor li se vor transmite și materialele didactice ajutătoare realizate și vor fi informați cu privire la experiența acumulată în timpul aplicării din anul I.

INSTRUIRE PERSONAL PENSIUNI

“Pregătire pentru certificare eco” - Va fi organizată o sesiune de training privind criteriile de ecoturism cu operatori din pensiuni locale. Această activitate le permite cursanților posibilitatea să aprecieze dacă pot primi acreditarea de turism eco (crescându-și astfel valoarea de marketing și promovare) și ce mai au de făcut pentru a atinge acest deziderat.

Dacă există mai multe pensiuni care răspund acestor criterii, comunitatea se poate promova mult mai bine și vor crește șansele de a atrage mai mulți turiști responsabili. Aceștia sunt de obicei turiști educați cu posibilități financiare mai mari. Se asigură astfel poziționarea destinației turistice ca una care promovează turismul neinvaziv și sustenabil, însă poate asigura mijloace decente de trai pentru locuitorii comunității.

După sesiunea de training, în funcție de disponibilitatea proprietarilor de pensiuni, 5 dintre acestea vor fi evaluate în conformitate cu sistemul de certificare AER Eco-România.

noutati

ultimele stiri